Vrijblijvend kennismakingsgesprek:

Tijdens een eerste gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht samen  met de ouders en/of het kind. Op deze manier kan de ergotherapeut meteen aangeven of ergotherapie een meerwaarde kan bieden. Eveneens wordt de werkwijze en het verloop toegelicht. 

 

       Intakegesprek:

Op basis van het verkennend gesprek, de hulpvraag en de observaties, wordt een individueel behandelplan voorgesteld. Samen worden de korte en lange termijndoelstellingen  besproken. De LTD geven een antwoord op de vraag: 'Welk(e) doelen(en) willen we bereiken?'. De KTD beantwoorden de vraag: 'Welke vaardigheden moet het kind verwerven om de LTD te bereiken?'. Eveneens wordt besproken hoe de begeleiding en therapie zal ingevuld worden. 

 

      Behandeling:                              

De behandeling wordt op maat van het kind aangeboden en is afhankelijk van de probleemstelling en de opgestelde behandeldoelen. De therapiesessies kunnen bestaan uit het aanbieden van een bepaalde training, het (opnieuw) aanleren of stimuleren van vaardigheden, op een andere manier of met hulp van aanpassingen en/of hulpmiddelen leren uitvoeren, het aanreiken van compenserende technieken en strategieën, het geven van adviezen, het aanpassen van de omgeving, ... . Tijdens het behandelproces wordt gebruik gemaakt van spel-, ontwikkelings- en praktisch materiaal. Eveneens kunnen de ouders en/of omgeving van het kind worden betrokken. Op deze manier wordt er naar gestreefd om het maximale uit de therapiesessies te halen.

 

      Evaluatie:                                   

Tijdens dit gesprek worden de vooropgestelde doelen geëvalueerd. Er wordt tevens een eindevaluatieverslag opgemaakt. De therapie wordt afgerond en afhankelijk van de noden van het kind worden nieuwe doelstellingen opgesteld in samenspraak met de ouders.