(ADL = activiteiten van het dagelijks leven) 

 

Kinderen hebben soms problemen met handelingen die voor ons heel vanzelfsprekend lijken. Dit kan voor frustraties en minder zelfvertrouwen zorgen bij het kind als het niet wil lukken.

 

Je merkt dat je kind problemen heeft op vlak van zelfredzaamheid als het moeite heeft met bijvoorbeeld zelfstandig:

>     eten en drinken

>     boterham smeren en snijden

>     bestek hanteren

>     lichaamsverzorging: douchen, wassen, haren kammen, tanden poetsen, ...

>     aan- en uitkleden

>     schoenen aandoen

>     veters strikken

>     sluitingen sluiten en openen

 

Onder zelfredzaamheid wordt verstaan alle dagelijkse handelingen die nodig zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen zonder hulp van anderen. Dit begint met kleine dingen en leidt uiteindelijk bij het kind van 12 jaar tot volledig zelfstandig kunnen functioneren op vlak van zelfredzaamheid. Kinderen die hier problemen in ervaren kunnen hierdoor in hun dagelijks functioneren worden beperkt.

 

Voor kinderen, met of zonder een beperking, is het belangrijk dat ze kunnen ontwikkelen naar een vorm van zelfstandigheid. Ieder kind leert dit op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en met zijn eigen mogelijkheden. Bij het ene kind zal dit vlot verlopen.

 

Voor sommige kindjes is dat echter niet vanzelfsprekend en verlopen alledaagse vaardigheden en activiteiten moeizaam. Zij krijgen het motorisch niet voor elkaar, hebben geen idee hoe ze het moeten aanpakken of zijn te vlug afgeleid.

 

Bij nog andere kindjes bij wie totale onafhankelijkheid niet mogelijk is door hun beperking, is het belangrijk ervoor te zorgen dat het kind zijn eigen mogelijkheden kan inzetten om toch zoveel mogelijk alleen te doen. Wanneer een kind immers dingen zelfstandig kan uitvoeren, groeit zijn zelfvertrouwen en ontwikkelt het kind een positief zelfbeeld.

  

Als je kind afhankelijker is van anderen dan leeftijdsgenootjes bij ADL-activiteiten en je dus problemen op vlak van zelfredzaamheid bij je kind opmerkt, kan een ergotherapeut een helpende hand bieden.