Onderstaande situaties kunnen erop wijzen dat je kind nog niet volledig gelateraliseerd is of een voorkeurshandproblematiek heeft:

>     Je kind ondervindt problemen met links en rechts

>     Je kind twijfelt bij het kiezen van zijn/haar voorkeurshand en de bewegingsrichting bij het schrijven

>     Je kind laat bij het schrijven spiegelingen zien zoals 6-9, p-b-d, of omkeringen zoals ie-ei, 17-71, kat-tak

>     Je kind compenseert bij het kruisen van de middenlijn 

 

De lateralisatie is het ontwikkelingsproces van de hersenhelften waarbij iedere helft zich specialiseert in zijn eigen specifieke functies en waarbij de linker- of rechterhersenhelft de dominantie krijgt. De handvoorkeur is het belangrijkste motorische kenmerk van lateralisatie.  

 

Tijdens het lateralisatieproces gaat het kind een aantal vaardigheden stap voor stap moeten beheersen om volledig gelateraliseerd te zijn. Deze vaardigheden dragen ertoe bij dat het kind een duidelijke voorkeurshand ontwikkelt. Er ontstaat een goede samenwerking tussen beide handen met een zekere taakverdeling  tussen de dominante hand en de steunende of assisterende hand. De voorkeurshand gaat steeds meer de handeling uitvoeren.  

 

Kinderen met een voorkeurshandproblematiek hebben moeilijkheden met het ontwikkelen van de voorkeurshand. Het is echter belangrijk dat de voorkeurshand gekend is en dat het kind gestimuleerd wordt om zijn genetische voorkeurshand als dominante hand te ontwikkelen. Zo niet, kunnen er diverse moeilijkheden optreden, waaronder:

>     problemen met links en rechts

>     concentratieproblemen

>     leerproblemen

>     problemen met rekenen, lezen en schrijven

>     problemen met ruimtelijke oriëntatie

>     sociaal-emotionele problemen