Volgende voorbeelden kunnen erop wijzen dat je kind problemen heeft op vlak van schrijfmotoriek: 

>     problemen met voorbereidende schrijfvaardigheden 

>     zwakke fijne of houterige motoriek 

>     geen voorkeurshand 

>     foute pengreep 

>     krampachtig of instabiel vasthouden van potlood/pen 

>     te lichte of harde druk  op pen/papier

>     kramp bij het schrijven 

>     foute schrijf- en zithouding 

>     spiegeling van letters  

>     verkeerde schrijfrichting 

>     problemen in het vormen van letters en letterverbindingen 

>     moeite met aanleren van letters 

>     traag schrijftempo 

>     verkeerde bladligging 

>     slecht leesbaar of slordig handschrift 

>     problemen met het houden van de lijn 

   

Schrijven is een heel complexe vaardigheid waar heel wat komt bij kijken zoals fijne motoriek, visuele waarneming, concentratie. Leren schrijven is dan ook een proces waar veel voorwaarden aan vooraf gaan vooraleer het kind tot schrijven kan komen en het schrijven een geautomatiseerde vaardigheid wordt. 

 

Ergotherapie kan ondersteuning bieden binnen elke fase van de schrijfontwikkeling: 

>     Voorbereidend schrijven (kleuterleeftijd): ritme-oefeningen, specifieke bewegingen, schrijfpatronen, …

>     Aanvankelijk schrijven (1ste-2de leerjaar): vormen van letters, letterverbindingen, …  

>     Voortgezet schrijven (3de leerjaar en later): verfijnen en verfraaien van handschrift, ...