Je kind heeft problemen met kleutervaardigheden als het moeite heeft met bijvoorbeeld:

>     Fijnmotorische vaardigheden (kleuren, tekenen, plakken, knippen, schilderen, stempelen, prikken, scheuren, vouwen, parels rijgen, knutselen, puzzelen, bouwen, ...)

>     Grafomotoriek (voorbereidende schrijfvaardigheden)

>     Voorbereidend rekenen

 

Kleutervaardigheden helpen een kind ook bij het ontwikkelen van de fijne motoriek en zijn/haar voorkeurshand. Deze vaardigheden ontwikkelen zich echter niet vanzelf, hier is oefening voor nodig. Bij sommige kindjes verlopen ze ook langzamer of minder handig dan bij leeftijdsgenootjes, waardoor het kind gefrustreerd kan raken. Het kind kan de fijnmotorische taken niet leuk vinden en gaan vermijden. 

 

Dus om optimaal deel te nemen aan de activiteiten in de kleuterklas en een vlotte overstap naar het eerste leerjaar te maken, is een voldoende beheersing van de kleutervaardigheden van groot belang. 

 

De ergotherapeut biedt begeleiding om deze vaardigheden op een leuke manier te stimuleren en te ontwikkelen met aandacht voor:

>     Fijne handmotoriek

>     Tekenen (tekenen is een belangrijke vaardigheid voor de ontwikkeling van de fijne motoriek en oog-handcoördinatie)

>     Ontwikkeling van de voorkeurshand

>     Pengreep

>     Voorbereidende schrijf- en rekenvaardigheden