Ergotherapie

 

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep. Ergotherapie is zorg op maat voor kinderen, volwassenen en ouderen bij wie dagelijkse handelingen niet (meer) lukken of moeizaam gaan.

 

De lichamelijke, cognitieve of psychische beperkingen kunnen tijdelijk of blijvend zijn, aangeboren of het gevolg zijn van ziekte of een ongeval, wegens ouderdom of – bij kinderen - een vertraagde ontwikkeling.

 

De ergotherapeut begeleidt de cliënt om (opnieuw of beter) zo zelfstandig mogelijk te functioneren in zijn dagelijkse leefwereld, met als doel zijn levenskwaliteit te verhogen. Er wordt daarbij gewerkt aan zijn zelfredzaamheid, productiviteit en mobiliteit.

 

Ergotherapie is een brede discipline. De meeste ergotherapeuten zijn daarom gespecialiseerd in een specifieke doelgroep. Ik richt me tot de doelgroep kleuters en lagere schoolkinderen. 

 

Kinderergotherapie

 

Kinderen leren en ontwikkelen zich voortdurend. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich dus op zijn eigen tempo, op zijn eigen manier. Toch verloopt dit bij sommige kinderen trager en minder vlot dan bij leeftijdsgenootjes.

 

Voor kinderen die moeite hebben met het zelfstandig uitvoeren van verschillende activiteiten op school, thuis, in hun vrije tijd en het moeilijker hebben dan leeftijdgenootjes om specifieke vaardigheden onder de knie te krijgen, kan het inschakelen van een ergotherapeut een oplossing bieden.

 

De kinderergotherapeut heeft als doel de ontwikkeling van het kind te stimuleren en het kind te begeleiden om het (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in zijn/haar dagelijkse leefomgeving, en dit wat betreft zelfredzaamheid, ADL, kleuter- en schoolse vaardigheden, motorische handelingen, zintuiglijke informatieverwerking, ruimtelijke oriëntatie, leerstoornissen, voorkeurshandproblematiek, ...

 

Dus verloopt de uitvoering van alledaagse handelingen en vaardigheden bij je kind om welke reden dan ook niet naar wens, vraag dan meer informatie om samen te bekijken of extra ondersteuning van een ergotherapeut aangewezen is en hoe ik daarbij een helpende en ondersteunde factor kan zijn.