Ergotherapie is er voor kinderen met en zonder medische diagnose van bijvoorbeeld DCD, NLD, ASS, ADHD, ... en dus ook aangewezen als er gewoon een leer-, motorisch of ontwikkelingsprobleem is.

 

Kleuters en lagere schoolkinderen die moeilijkheden ondervinden met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in hun thuis- of schoolomgeving, tijdens vrije tijdsactiviteiten of tussen leeftijdsgenootjes, zijn welkom bij Kinderergotherapie Yolien.

 

Je kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de huisarts, kinderarts, specialist, school, CLB, logopedist, ... bij mij terecht. 

 

Mocht je twijfelen of ergotherapie een hulp kan zijn, neem dan vrijblijvend contact op.